Архив | 23.05.2018

ŞARL BODLER. ZƏHƏR          

бодлер

              Le Poison

Qüdrətiylə şərabın ən rəzil meyxana da,
Dönər şah sarayına,

Nağıllardan tanınan gözəl tağlar yaranar,

Durar qızıl dumanda,

Buludlar arasında necə ki, günəş yanar.

 

Sərhədini aşdırır  tiryək sərhədsizliyin,
Sonsuzluğu uzadır.

Dərinlədir zamanı, nəşələr üzə varır,

Sıxıntılı məzələr,

Axır qəlbi doldurur tuta biləndən artıq.

 
Bunlar gözlərindəki, yaşıl gözlərindəki,

Zəhərə dəyməz ancaq,

O göllərdə titrəyən qəlbim çaşqın, başayaq…

Arzularım gəlir ki,

İçə o girdabları, təşnəni yatırdaraq.

 

Bunlar dəyərmi ancaq sənin tüpürcəyinin,
Müdhiş möcüzəsinə? —

Dişlər, işlər iliyə, oda yaxılar sinə.

Və başım gicəllənər,

Ölüm sahillərinə ruhum üz tutar yenə.

 

Fransızcadan tərcümə

21-22. 05. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 153-CÜ SONET               

Sonnet_153_1609.jpg

Cupid laid by his brand and fell asleep…

 Yanında məşəli yatdı Kupidon,
Gördü Dayananın kənizi bunu,

Məhəbbət odunu götürüb o dəm,
Basdı yaxındakı çeşməyə onu.

 

Çeşməyə ilahi bu eşq odundan,
Əbədi istilik gəldi, indi də,
Gedib kim çimərsə onun suyunda,
Nə azarı ola, çəkilib gedər.

 

Ancaq sevgilimin gözündən oğlan,
Məşəl alışdırtıb tutdu sinəmə.

Mən də azar tapıb həmin bulağa,
Tələsik yollandım, bataraq qəmə.

               Əlacsa tapmadım;  sevgi məşəli,

              Yandıran göz məni sağalda bilər.

 

İngiliscədən tərcümə

12-13.05. 2018

Samara