UİLYAM ŞEKSPİR. 153-CÜ SONET               

Sonnet_153_1609.jpg

Cupid laid by his brand and fell asleep…

 Yanında məşəli yatdı Kupidon,
Gördü Dayananın kənizi bunu,

Məhəbbət odunu götürüb o dəm,
Basdı yaxındakı çeşməyə onu.

 

Çeşməyə ilahi bu eşq odundan,
Əbədi istilik gəldi, indi də,
Gedib kim çimərsə onun suyunda,
Nə azarı ola, çəkilib gedər.

 

Ancaq sevgilimin gözündən oğlan,
Məşəl alışdırtıb tutdu sinəmə.

Mən də azar tapıb həmin bulağa,
Tələsik yollandım, bataraq qəmə.

               Əlacsa tapmadım;  sevgi məşəli,

              Yandıran göz məni sağalda bilər.

 

İngiliscədən tərcümə

12-13.05. 2018

Samara