UİLYAM ŞEKSPİR. 152-Cİ SONET

 

Sonnet_152_1609.jpg

             In loving thee thou know’st I am forsworn

Bilirsən sevgimdə andpozan idim,

And içib sən pozdun ikiqat andı.

Əvvəl tapdaladın nikah əhdini

Sonra təzə eşqin nifrətə döndü.

 

İki and pozmusan, iyirmisini,
Mən özüm, daha çox mənim yalanım.

And içib aldatdım həmişə səni,
İtib mənim sənə təmiz inamım.

 

Çünki and içirdim xoşxasiyətsən.

Sevgin, sədaqətin, vəfan doğrudur.

Özümü korluğa qoyur, ya görsəm,
And içib əksini mən uydururdum.

 

                 Çünki and içirdim gözəlsən, bu da,
                 Ən çirkin yalandı səni aldadan.

İngiliscədən tərcümə

11-12.05. 2018

Samara