ŞARL BODLER. MUSİQİ

бодлер

          ( La Musique)

Musiqi dəniz kimi tez-tez alııb aparar,
Bir ağ ulduza məni.

Dumandan tavan altda, efir vadisində ya,

Yeklkən açıb üzərəm.

 

Küləkdən ciyərlərim köpər, qabarar sinəm,
Yelkəni tək gəminin.

Qaçdı-tutdu oynayan dalğaları minərəm,

Gecə bürüyər məni.

 

Duyaram ki, içimi, ehtiraslar titrədir,
Gəmi kimi dəryada,

Dəli külək, fırtına dalğaları kükrədir,

 

Çəkir məni girdaba.

Bəzən də sükut çökər, sular güzgüyə dönər,

Könül qüssəm görünər!
Fransızcadan tərcümə

10-11.05.2018

Samara