UİLYAM ŞEKSPİR. 139-CU SONET

sonnet 139.jpg
O call not me to justify the wrong

Sənin qərəzinlə qəlbimi alan,
Bu şərə bəraət məndən istəmə.

Sən məni gözlə yox, dillə yarala,
Hiyləsiz, güc ilə yeri üstümə.

 

Əgər başqasını sevsən, əzizim,

Söylə, kənarasa baxma yanımda.

Məni incitməyə fitnə nə lazım,
Gücüm yox gücünə qarşı canımda.

 

Üzrünsə belədir: Sevgilim bilir,
Şirin baxışları yağıdır mənə.

Məndən düşmənləri o da çevirir,
Ki, yara vursunlar başqa birinə.

 

                      Rəhm eləmə, yaram elə ağırdır,
                      Öldür baxışınla, qurtar ağrıdan.

İngiliscədən tərcümə

03-04.2018

Samara