UİLYAM ŞEKSPİR. 146-CI SONNET

sonnet 146.jpg

    Poor soul, the center of my sinful earth

Günahkar dünyamın mərkəzi ruhum!

Başsız qüvvələrdir səni bürüyən.

İçdə hər əzaba əyərək boyun,
Bayırdan neynirsən sən bu bəzəyi?

 

İcarən qısadır, belə xərc niyə
Çəkirsən dağılıb gedən binaya?
Qurdlar məsrəfini daraşıb yeyər —
Sonu bədəninin belə deyil ya?

 

Ruhum, qoy bu bədən səni yaşatsın,
Artırsın varını zəiflədikcə.

İlahi müddət al, sat fənalığı,
Bayırdan kasıb ol, səngin ol içdən.

 

               Ölümün sonuna belə çıxarsan,
              Ölən olmayacaq, ölüm yox olsa.

 

İngiliscədən tərcümə

08.05. 2018

Samara