Архив | 21.08.2022

ƏN NƏSR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Elə ki, Allahın köməyi gələr,
Çıxarsan döyüşdən qələbəylə sən,

Onda görərsən ki, necə kütlələr,
İman gətirirlər Allaha birdən.

Elədə təriflər Tanrına söylə,
Tövbə et, sən ondan üzr də dilə,

Tövbə edəni o bağışlar hökmən.

19. 08. 2022, Samara