Архив | 25.08.2022

ƏL TİN SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Əncirə, zeytuna and içirəm mən,
Həm Sinay dağına and içirəm mən

Bu əmin şəhərə and içirəm həm!

İnsanı yaradıb ən gözəl nizam,

Ən gözəl quruluş biz ona verdik.

Sonra ən aşağı mərtəbədən də
Aşağıya onu biz endiririk.

Yalnız o kəslərdən savay ki, onlar

İman gətirdilər və xeyir işlər

Gördülər – saysız da alacaqlar əcr.

Belədirsə, bəs nə səni, ey insan,

Məcbur edir dini yalan sayasan?

Hakimlər hakimi deyilmi Allah?

25.08. 2022, Samara