Архив | 27.08.2022

ƏD DUHA (SƏHƏR) SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Səhərə and içirəm aləmə nur dolanda.

Gecəyə and işirəm zülmət qatılananda

Tanrın səni atmadı, üz çevirmədi səndən

Axirətin də yaxşı olacaq əvvəlindən

Tezliklə verər sənə Tanrı, razı qalarsan

Yetimkən səni tapdı, sığınacaq verdi O,

Azmışkən səni tapdı, doğru yol göstərdi O,

Kasıbkən səni tapdı, sərvətə yetirdi O.

Eləcə sən də salma sıxıntıya yetimi,

Dilənçini də qovma yanına gələn kimi.

Tanrı lütfünən amma bəlli elə aləmi.

 

26-27. 08. 2022, Samara