Архив | 29.08.2022

ƏL ĞƏDR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Göndərdik həqiqətən.

Onu Qədr gecəsi. 

Nə dərk edərsən ki sən,

Nədir Qədr gecəsi?

+

Min aydan xeyirlidir,

Qədr gecəsi yəqin.

Mələklər və ruh enir,
Tanrıdan alıb izn.

+

Onun hər cür əmrini

Yetirələr yerinə.

+

Dan sökülənə qədər,

Əminlik hökm sürər.

28. 08. 2022, Samara