Архив | 25.04.2018

 UİLYAM ŞEKSPİR. 125-Cİ SONET

sonnet-125.jpg
          Were’t ought to me I bore the canopy

Çiynimə alaraq taxt-rəvanı,

Ehtiram göstərsəm, bunda nə önəm?

Özüllər ya qoyam uzaq zamana,

Bilirkən xaraba qalacaq hökmən.

 

Görmüşəm görkəm və cəlal sevənlər,
Sərvət itiriblər bu ehtirasdan.

Sadədən yayınan miskin bəxtəvər.
Ləzizə xərcləyib nəyi vardısa.

 

Ver mənə qəlbində həqiranə yer,

Sadə və səmimi hədiyyəmi al.

Nə saniyə sayar, nə hiylə bilər,
Ancaq əvəz kimi özünü qaytar.

                            

                          Muzdlu xəbərçi, get! Sadiq insanı,

                         Gözdən sala bilməz sənin böhtanın.

İngiliscədən tərcümə

21.04.2018

Samara

ŞARL BODLER. ÖLÜMDƏN SONRAKI PEŞMANLIQLAR

 

бодлер           

Remords posthume

Gələr zaman, uyuyarsan, mənim əsmər  gözəlim,

Qara mərmərdən olan abidənin altında.

Daha dünyada sənin mənzilin də, taxtın da,

Bir məzardır ki, damından sızıb yağış süzülər.

 

Əzər məzar daşı o vaxt sənin ürkək sinəni,
Böyür-başın sıxılıb yumşalar və incələr həm.

Susar, döyünməz ürək, arzun, istəyin keçinər,

Ayaqların daşımaz indi kef dalınca səni.

 

Sirdaşım, arzularımdan tamam xəbərli  məzar,

(Şairi yaxşı kim anlar ki, məzardan özgə)

Gələr gecə elə ki, burda yasaq yatmaqsa:

 

Sənə deyər: Kimə nə indi, günahkar dilbər,

Xəbərin olmayıb sənin ki, ağlayır ölü də.

Elə peşmanlığın kimi səni qurdlar da didər.

Fransızcadan tərcümə

23-24.04.2018

Samara