VETERAN HAQQINDA ŞEİR

2021 лето

           I

Əlində  dolu bidon,

Alışqanı cağbacağ.

Veterandır bu gedən  —

Özünü yandıracaq.

 —

Yeddi-səkkiz medalla

Gəlib müharibədən,

Layiqdi orden ala,
Vermədi rəhbər orden.

 —

Millətimin igidi,

Həyatdan narazıdır.

Torpaq az verilibdi,
Pensiyası da azdır.

 

Azdır uşaq pulları,
Cırığa yamaq deyil.

Yox abırlı paltarı,
Yeməyi yemək deyil.

 —

Baxanda məmurlara,
Beyninə sıçrayır qan-

Məgər bunlara görə,
Can qoyurdu veteran?

 —

Bunlar xalqı soyurlar,
Ermənidən də betər,

Milyonları yəqin var,
Nə kef çəkə, bəs dər.

 —

İcra başçısı oğraş,

Qəbuluna buraxmır.

Şərəfsiz, ürəyi daş,
Çıxıb üzünə baxmır!

 —

Yox medala hörməti,
Saymır ki, axıdıb qan.

İndi bu məşəqqəti,
Bitirəcək veteran…

    II

Əl saxla, dayan hələ,

Şücaətli qəhrəman!

Uşaq pulundan görə,
Məgər qan axıtmısan!

 — 

Sinən mərmiyə sipər,
Dayanmadan gedərkən,
Pensiyanı sən məgər,

Düşünürdün, qəhrəman?

 —

Türk demişkən, bilirdin,
“Aslan ağzında tikən”,

Azadlığıyla indi,
Sənə borcludur ölkən!

 —

İgidim, qanın axıb,
Şərəf, namus naminə.

Döyüşdən qalib çıxıb,
Qayıtmısan evinə.

 —

Möhtəşəmdir xidmətin,

Yox sənə layiq medal.

Nə pul, nə həyətyanı? –

Ölkəni məmurdan al!

 —

İgid, bidonu tulla,

Söndür alışqanını.

Ölüm gözləyər hələ,
Xalqımın veteranı!

 —

Savaş öndədir hələ,
Yurd əyri əllərdədir.

Ölkəni yalın əllə,

Tələb et geri indi!

 

15.07. 2022, Samara