Архив тегов | Vüsal Novruz oğlu Allahverdiyev

ON SƏKKİZ YAŞLI ƏSGƏR VÜSAL NOVRUZ OĞLU ALLAHVERDİYEVİN XATİRƏSİNƏ

Kişi yox idimi Azərbaycanda? —

Yəni pəzəvənglər, pələng kimilər,

Əjdaha kimilər sənin yanında.

Öyünən, döşünə döyən kişiilər.

 —

On səkkiz yaşlıydın, sən bir uşaqdın,
Hələ tütün, içki tez sayılandı.

Barıt qoxuladın, qurğuşun uddun —

Kimdi bu neməti sənə daddıran?

 —

Uşaqdın, ikicə ayın əsgəri,
Nə təlim görərdin iki ayda sən?

Göstərin mənə o motherfucker-i,

Kimdi uşaqları qətlə göndərən?

 —

Təmiz qanın axan ərazilərdə,
Lotular toplaşıb niqt deyirlər.

Kabab tüstülənir quzu ətindən,

Qanı qurumamış basıb yeyirər…

 —

Ürəyini yeyər, ovunmaz anan,

Ən istəkli yeri – qəbrinin üstü.

Gedib məsum, sütül balası qurban,

Namərdi ananın qarğışı tutsun…

25.07. 2022, Samara