Архив | 21.03.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 90-CU SONET        

90 sonnet.jpg

Then hate me when thou wilt, if ever, now…

Elə nifrətini, indidən elə.

İndi dünya mənə qənimdir onsuz.

Qoşul taleyimə, döy ki, əyiləm,

Olma itkilərin ən sonuncusu.

 

Ürək bu qüssədən xilas tapan dəm,

Qısılıb bu dərdə gəlmə xəlvəti.

Yağışlı səhərlə açılar gecəm,

Yubatsan həllini aqibətimin.

 

Məni atırsansa, tələs, gözləmə,

Xırda müsibətlər haçan sarsıdır.

Səninki qoy olsun birinci həmlə,

Tale zərbəsi tək qaçılmaz, ağır.

 

             Və indi mən nəyə dərd deyirəmsə,
             Çətin dərd sayaram, səni itirsəm.

 

İngiliscədən tərcümə

18.03.2018

Samara