Архив | 31.03.2018

     UİLYAM ŞEKSPİR. 100-CÜ SONET

sonnet 100.jpg

                                   Where art thou, Muse, that thou forget’st so long

 Görünmürsən, Pərim, haçandan bəri,

Yazam bu qüdrəti sənə verəndən.

Balkə də kiməsə bayağı şeiri,

Yazdırırsan indi alovunla sən.

 
Qayıt, unutqanım, əvəzi  çıxsın,
İncə şeirlərlə hədər günlərin.

Pıçılda nəğməni sən, kimə xoşsa,

Kimlə ki, qələmin məharətlənir.

 

 

Oyan, sevgilimin çöhrəsinə bax,
Varmı zaman salan qırışlar onda.

Varsa, qocalmanı satirayla yax,

Olsun nifrətinə hədəf zaman da.

               

                     Eşqimi mədh elə, vaxtı qabaqla,

                     Qapını kəsməmiş iti oraqla.

İngiliscədən tərcümə

27.03. 2018

Samara