Архив | 22.03.2018

UİLYAM ŞEKSPİR 91-Cİ SONET

Sonnet_91_1609.jpg

  Some glory in their birth, some in their skill…

Bu, ağlını, o da əslini öyər,

Varından bu razı, gücündən o da.

Bu, təzə paltardan – eybəcərsə də,

Şahindən, tazıdan biri, birisə atdan.

 

Var hər həvəsdəsə ayrıca ləzzət,

Başqa sevincləri üstələyir də.

Tapmıram onlarda mənsə səadət,

Mənin sevincimə səbəb özgədir.

 

Əsildən üstündür mənə məhəbbət,
Sərvətdən zəngindir, geyimdən gəşəng.

Şahindən, atdan çox sevgidə ləzzət,
Mənimsən – hər şeyim mənim var demək..

 

                          Məndən əgər bunu sən geri alsan,

                          Olaram dünyada ən yazıq insan.

 

İngiliscədən tərcümə

18-19.03.2018

Samara