Архив | 25.03.2018

UİLYAM ŞEKSPİR 94-CÜ SONET

sonnet 94.jpg

                                      They that have pow’r to hurt, and will do none…

Ağrıtmaz, qadirsə, kim ağrıtmağa,

Göstərməz əlindən gələ biləni.

Daşdır, başqasını kim ki dağıdar,

Soyuq, hərəkətsiz, qaynamaz qanı.

 

Halaldır onlara rəhmi göylərin,

Təbiət verəni xərcləməyənlər.

Sanballı görkəmin  şanlı bəyləri —
Qalanlar onlara əl-ayaq verər.

 

Bahar çiçəyinin ətri şirindir,

Özüyçün açılıb çiçək solsa da.

Əgər xəstəliklə yoluxsa birdən,

Onu ləyaqətdə alaq da adlar.

 

                     Şirin  turşuyandır öz əməliylə.

                   Çürüksə, alaqdan gül pis iy verər.

 

İngiliscədən tərcümə

21-22.03.2018

Samara

QEYD: Şekspirin oxucu üçün ən çətin sonetlərindən sayılır; bəzi tədqiqatçılar birinci iki bəndlə üçüncü bənd arasında məna əlaqəsinin zəifliyini göstərirlər.