RAYNER MARİA RİLKE. ŞAİR

 Saatım, məni tərk edib gedirsən,
Yaralar vuraraq qanadlarınla.

Eləsə, neyləyim dilimlə bəs mən?

Necə verim gələn günləri yola?

 

Mənim nə sevgilim, nə mənzilim var,

Yox elə bir yer ki, qərar tutam mən.

Hər nəyə verirəm özümü, hökmən,
Məni müflis edər, özü varlanar.

1905-06

almancadan tərcümə

08.05. 2022, Samara

++++++++++

RAİNER MARİA RİLKE

Der Dichter

Du entfernst dich von mir, du Stunde.

Wunden schlägt mir dein Flügelschlag.

Allein: was soll ich mit meinem Munde?

mit meiner Nacht? mit meinem Tag?

Ich habe keine Geliebte, kein Haus,

keine Stelle auf der ich lebe

Alle Dinge, an die ich mich gebe,

werden reich und geben mich aus.