ŞARL BODLER. PİŞİKLƏR

ŞARL BODLER

 PİŞİKLƏR

Les amoureux fervents et les savants austères

 Həyatının payız çağı yetcək,

Çılğın aşiq və ciddi alilmlər,

Mehir salar pişiklərə — evə fəxr,

Oturaq, istisevər  onlar tək.

 

Təklik həm xoşdur, həm toranlar da,

Həm elmə, həm kefə meyllidilər.

Onları sındıra bilsəydi əgər,

Ərəb yəhərləyər, cilovlardı.

 

Yatıb xumarlananda baxsan əgər,

Bir sfinksə qürurda bənzərlər.

Və bitməz heç zaman yuxu elə bil.

 

Qıvrılan belləri işvəylə yanar

Hansı əldənsə qızıl qum səpilib

Ağıllı gözləri daim qaynar.

fransızcadan tərcümə: 19.09. 2014 Samara