Osip MANDELŞTAM. LÜTERAN

 

Я на прогулке похороны встретил…

 

Bazar günü kirkə həndəvərində,

Dəfn mərasumi çıxdı önümə.

Fikirli olsam da ötəri gördüm

Təlaşlı qəmini ötürənlərin.

 

Çatmırdı yad dildə danışılanlar

İncə qoşqudasa zərif parıltı.

Astaca-astaca təmiz və hamar,

Yolu dindirirdi nalları atın.

 

Karetanın incə toranlığına,

Soxulub, yayılıb məkrli kədər.

Kimsə yaxasına qızılgül taxıb

Nə yaş axıdılar, nə söz deyilər.


Getdi əcnəbilər qara sırayla,
Piyada xanımlar gözləri nəmli.

Duvaqlar dalında yanaqlar yanır,

Cənazə inamla gedir irəli.

 

Kim idin bilmirəm mərhum lüteran,
Səni tez və sadə dəfn elədilər.

Vardı neçə gözdə kədərli duman,

Astaca dinirdi kilsədə zənglər.

 

Düşündüm: yersizdir burda təmtəraq,

Biz nəbi ya sələf deyilik axı.

Qiyamət gününə biz inanmırıq,

Şam kimi yanırıq günorta çağı.

 

1912

 

tərcümə 17.09. 2014 Samara

«ÖLÜM, SƏN EY SƏADƏT!

Azərbaycanı idarə edən, yəni onu hərləyən adamlar dəfn məsələsinə elə qayğı göstərməyə  başlayıblar ki, tezliklə bu ölkədə ölmək yaşamaqdan gözəl və mənfəətli olacaq.

İndi sarsaqlamış və abrını itirmiş Fikrət Qoca bir vaxt demişdi: «Bəzən necə gözəlsən, Ölüm, sən ey səadət»…

ПОДВОДНЫЙ БУНКЕР ДЛЯ ПУТИНА: ШИШ ДОСТАНЕТЕ…

nar

Только вчера мы узнали, где будет сидеть Алина Кабаева. А сегодня узнали где будет сидеть Владимир Путин — в самой скрытной подводной лодке «Новороссийск».
Никак не соединятся молодые…