«ÇAĞIRSAN GƏLƏRƏM, ÇAĞIRMASAN YOX…»

Ərəbqardaşbəylinin ən çatmaqaş oğlanı Seyfulla Süleymanlı Qabilin şerini öyrənir:

«Eşitdim deyirlər solub getmisən, Başdan ayağacan payız ÇATMAQAŞ

olmusan…»