МОСКВА СТАЛА БОЛЬШИМ МАВЗОЛЕЕМ. МОСКВИЧАМ ХОРОШО ЛЕЖАТЬ..

nar

На выборах в Мосгордуму победил внук Геннадия Зюганова, за которого агитировал сам Владими Ильич Ленин.

Osip Mandelştam. BU NƏMİŞ TORPAĞA BƏNZƏR ELƏ QADINLAR VAR…

MANDELSHTAM

Есть женщины сырой земле родные…

 

Bu nəmiş torpağa bənzər elə qadınlar var,

Sanki hər addımından onların hönkürtü qopar.

Zühur edənlərə yoldaşlıq, həm ölənləri də,

Salalamlamaqır onların əzəl qəza-qədəri.

Həm nəvaziş tələbi onlara cinayətdir,

Həm atıb onları getmək əsil məşəqqətdir.

Bu gün mələk, sabah onlar məzarda yem qurda,

Daha bir gün keçər – yaxın-uzaq unudar…

Gülllər ölməz, başımız üstdə səma yekbirdir,

Bütün nə baş verəcəksə — bu, gümandır, vəddir…

4 may 1937

tərcümə: 13-14 sentyabr 2014 Samara