MARAFONÇULAR

İLHAM ƏLİYEV: Qızım, belə tezdən hara gedirsən?

ARZU ƏLİYEVA: Papa, bu gün marafon qaçırıq. Leyla da qaçır, Mədət dayı da qaçır, Elçin dayı da qaçır.

İLHAM ƏLİYEV: Qızım, qaçanda üzünüzü ya Salyan tərəfə tutun, ya Şamaxı tərəfə, Qarabağ tərəfə qaçmayın, birdən çıxarsınız ermənilərin üstünə, tutb mələdərlər…

 

Mirzə ƏLİL