Архив | 01.11.2015

PREZİDENT ÜÇÜN PARLAMENTARİZM HƏR ŞEYDƏN VACİBDİR

İlham Əliyevin parlamentarizmə hörməti o qədər böyükdür ki, seçkilərin nəticələrini qabaqcadan bilə-bilə özünə əziyyət verib gedir səs verməyə. Bu ona bənzəyir ki, özün qabaqcadan oyunun nəticəsini danışasan, sonra da gedib oturasan stadionda…