TÜRK ƏSGƏRİNƏ

Tarixi süngüsüylə,
Yenidən yazan əsgər!
Küçədə döyülürsən,
Paltarında qan, əsgər!

 

Adları, sərhədləri
Təzələdin, dəyişdin.
Üstünə kütlə gəldi,
Uduzdun bu döyüşdə.

 

Aşaraq dənizləri,
Yıxmısan qalaları.
İndisə yenilirsən,
Sıxılıb dalanlara.

 

Elinin bayrağını,
Zirvələrə sancmısan.
Yarır indi bağrını,
Kütlədən olan insan.

 

Ölkələrlə qovğada,
Sən ölkə yaratmısan!
Ölkəsini dağıdır,
Səni daşlayan insan!

17.07.16.
Anapa,  Cemete qəsəbəsi