PREZİDENT SALYANDA KÜR ÇAYININ AÇILIŞINDA İŞTİRAK EDİB

Bu günlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Salyanda olmuş və orda Kür çayının açılışında iştirak etmişdir. Salyanlılar Kür çayının açılışını böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışlar. Veteran ağsaqqal Yavər Cəbrayılov deyib ki, ölməyib Kürün açıldığını gördüyünə görə çox xoşbəxtdir.

Kürün açılmağı Salyanın mədəni-sosial həyatında böyük rol oynayacaq. Artıq minlərlə salyanlı gənc əvvəllər olduğu kimi tində durmur. Onlar Kür qırağına yığışıb pokemon tutmaqla məşğul olurlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Kür açılandan bəri Salyanda bıçaqlanmaların sayı əlli faiz azalıb.

 

VOLQA QIRAĞINDA ŞƏNBƏ YA BAZAR…

Volqa qırağında şənbə ya bazar,

İşıqkən, havadan getməmiş isti,

Elə asfalt üstdə düzülüb çalar,

Beş-altı nəfərlik nəfəsli dəstə.

 

Üstləri təmizdir, nimdaş olsa da.

Pensiya yaşlıdır çalanlar yəqin.

Hər hava ifası sifarişlədir
Ciddi yüzcə rubl məzənnələri.

 

Baxanda bilinir duruşlarndan,

Kasıb dəfnlərə gedib çalırlar.

Əlləri gətirib bəlkə, obaşdan,

İki-üç ölünü yola salıblar.

 

Yəqin hər dəfndə vurublar bir az,

Üz göyərən təhər, qızarmış burun.

Tütünlə, içkiylə yoluxmuş nəfəs,

Güc gəlir boruya… qışqırır boru…

 

Daxıl tək açılan qara futlyar,

Balaca və kasıb tabuta bənzər.

Hərdən futlyara yüzlük atırlar,

Yasdasan elə bil, yığılır nəzir…

 

Ən çox çaldırılan ya hərbi marşdır,
Ya da mahnı sovet filmlərindən
Birdən eşidirsən Şopen qarışdı

Mahnıya – bir barmaq yad yerə endi…

 

Bəlkə də notları Şopen marşının,

Borudan ucalmır, ürəkdən qopur.

Demə gedəriyik, atam, qardaşım,

Gedirik! Ötürür bizi bu şeypur.

 

Bəlkə də bu matəm çalanlarıyçın,

Ölümlə həyatdan fərq götürülüb.

Gurlayır borular, vurur təbilçı –

Sabah ötürülər bu gün ötürən…

 

05-06.2016

SAMARA