BORİS RIJİY. EVLƏRİN, EVLƏRİN, EVLƏRİN ÜSTDƏ…

   BORİS RIJİY

                      (1974-2001)

                        Над домами, домами, домами
                        голубые висят облака…
 

Evlərin, evlərin, evlərin üstdə,

Sıralanıb qalıb mavi buludlar.

Onları görərik axır nəfəsdə,

Onlar həmişəlik bizimlə qalar.

 

Tavadaş hörülü qüllələr üstdən,

Ağ duman sürünür mavi çalarlı.

İncəyik, möhkəmik biz qranitdən,

Heç zaman heç yanda itib-batmarıq.

 

Çatlayıb qınımız dağılarsa da,

Nizamı itsə də fani həyatın –

Geri dön, gəl məni bağrına bas sən,

Bir yerdə qovuşaq əbədiyyətə.

 

Əgər üz verərsə bizə ayrılıq,

Onda yığıb apar qanadlarında,

Təkcə bəyaz duman mavi çalarlı,

Təkcə bəyaz duman apar sən onda…

1996

Ruscadan tərcümə

03.11.2016

Samara

BORİS RIJİY. İLİYƏ VURUR KÜLƏK…

  • BORİS RIJİY

                (8.11.1974 – 7.05.2001)

 

                       Похоронная музыка
                       на холодном ветру…
İliyə vurur külək,

Dinir matəm havası.

Çiynimə qonur mələk:

Gələr mənim də yasım.

 

Təbillər, nəfəslilər,

Xatırladır son günü,

Yaşamaq həvəslilər

Fikirli, pərt görünür.

 

Şofer öz aləmində,
Tələsir qəbirqüazan

Bəlkə elə məni də,

Məni də aparasız.

 

Böyrü mavi zolaqlı,

Bu sarı avtobusda,

Aparıb tıxayarlar,

Deşiyə qlobusda.

 

Ruscadan tərcümə

 

02.11.16

Samara