Архив | 13.09.2020

QATAR

QATARDA 2009

Ah, bu qatarlar gecə-gündüz gedir,
Hərlənir, onlar da yerin peykidir.

=

Tərk edir onlar elə ki vağzalı,
Relsləri şövq ilə təkərlər çalır.

=

Ah, bu vaqonlrda bəzək var necə,
Gündüz həyat orda şirin, həm gecə.

=

Gün ki gedir, pəncərələr sayrışır,

Kaş ki, olaydım mən özüm sərnişin!

=

Dərdi unutmazmı adam, yoldasa? –

Sıxsa fikir qəlbini, de yoldaşa…

=

Yol gedən insan niyə dərd çəkməli?

Varsa nə fikrin, qatara yüklənir…

=

Ah, necə istərdim elə indi mən,
Mindirələr bir qatara, yol gedəm.

=

Dağlar aşaq, çayları da adlayaq,

Gömrüyü, sərhəddi saya salmayaq.

=

Ah, nə ağırmış dayanıb-durmalar,
Bəlkə də bəxtimdə mənim var qatar.

=

Maneələr dəf edə, gözdən itə,
Durmaya, yollarda da ömrüm bitə…

13. 09. 2020, Samara