Архив | 21.01.2023

ALİ BAŞ KOMANDANIN ÇASTUŞKALARI — 14

İlham Əliyev 4

Uzatmışam ay yarınm da,
Bəxtiyarın həbsini.

Baden özü yalvara da,
Açmaram qapısını.

 +

Aclıq edib özünü lap
Acından öldürsə də,

Buraxmaram azadlığa,

Mənə aləm hürsə də.

Eyy! Uxx!

 +

Aclıq edir Yaqublu da,

Türmədə məzələnir.

Yeməsə də srok gedir,
Qanı da təmizlənir.

 +

Oğluna da, eşitdim ki,
Dəmir medal veriblər.

Onun oğlu iştirakçı,

Mənimkisə müzəffər.

 +

Naxçıvanı bəziləri,

Auşvitsə bənzədir.

Görərsiz səbr eləsəniz,
Əsl Auşvits nədir.

Eyy! Uxx!

+

Guya Yaqub Əyyubovun,

Pulu çoxdur milyarddan,

Deyirlər bu boynuyoğun,

Qazanıb bunu hardan?

 +

Otuz ildir tər axıdır,
Millətə xidmətdədir.

Milyard dollar nədir axı? —
Mən biləni, heç nədir.

Eyy! Uxx!

Çovdarovun əmlakını,
Özünə qaytarımışam.

Alqışlayır məni hamı,

Layiqəm mən alqışa.

 +

Dövlətimiz hüquqidir,

Ölkəmiz demokratik.

Vardanyan da bunu bilir,
Bilir bunu Araik.

 +

Bu mövzuda şeir yazıb
Leyla urus dilində.

Ramiz Rövşən azəriyə,
Çevirir onu indi.

Eyy! Uxx!

21.01. 2023, Samara