Архив тегов | Bayındır xan

ATASININ BAYINDIR YOX, QAZAN XAN OLDUĞUNU BİLƏNDƏ URUZUN ANASINA DEDİYİ

Salur Qazan dustaq olub oğlu Uruz çıxardığı boyu

Atam, zalım ana, Qazan xan imiş,

Bayındır xan mənim atam deyilmiş!
Niyə, rəzil qızı, mənə demirdin?

Haqqın Tanrı haqqı olmasaydı, bil,

Qara üz qılıncı çəkərdim qəfil,

Bu gözəl başını kəsib atardım,

Yerə al qanını şoruldadardım.

URUZ QAZAN XANI YARALAYIB BİR DƏ VURMAQ İSTƏYƏNDƏ ATASININ DEDİYİ:

Dumanlı dağımın zirvəsi oğul,
Gözlərimdə günəş zərrəsi oğul!

Ər igidim Uruz, aslanım Uruz!

Axıtma atanın qanını, Uruz!

27. 04 2021, Samara

BƏKİL BAYINDIR XANDAN KÜSÜB GƏLƏNDƏ ARVADININ DEDİYİ

 (Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Bəyim, qızıl taxtım yiyəsi igid!

Göz açıb gördüyüm, könül verdiyim!

Yola düşüb gəldin durub yerindən,

Yanında yol gəldi igidlərin də.

Aşdın dik yamaclı Ala Dağı sən,

Coşqun axınları adladın asan.

Getdin divanına Bayındır xanın,

Quruldu bəyərlə ov qonaqlığın.

Qohum qohumuyla deyib-güldümü?

Sənə qəribliyin ağır gəldimi?

Görürəm altında atın yox, xanım,
Hanı altın zireh, boş qalb alnın.

Yoxdur bəylərinlə mehribanlığın,
Söylə arvadına, nədir bu halın?

 

12. 04. 2021, Samara