NAMƏLUM ƏSGƏRƏ

Aləmə sükut enər,

Kiriyər qələbəlik.

Susarıq şərəfinə,

Hər il bir dəqiqəlik.

 

Zəlzələdən sonra da,

Sükut yaradılar ki,

Torpağın, daşın altdan,

Səs-səmir gələ bəlkə.

 

Dəqiqə yox, saatla,

Susub duraq – yenə də,

Bizə nə səsin çatar,

Nəfəsin yetər nə də…

 

Döyüşdə can qoymusan,

Faciə qəhrəmanı!

Hanı bəs sinə yırtan,

Ağlayanın, yananın?

 

Yadırğadıq ya bezdik,

Yaş töküb ağlamaqdan.

Sükutdur dəqiqəlik,

Sənin payın, qəhrəman…

 

09.05. 2015 Samara