ALLAH GÜNAHINDAN KEÇSİN…

Söhrab Tahirə Allah rəhmət eləsin. Mən onun adını ağlım sğz kəsəndən eşitmişəm. Yazıb-oxumağı öyrənəndən sonra onun şerlərini “Azərbaycan” jurnalında görərdim. Nədənsə, Cənubdan gələnlər uzun yazırlar, hər şeir pir poema boyda. Həm də sovet vaxtı çap olunanlara misra hesabı yaxşı pul verirdillər: 50 qəpikdən iki manata qədər. Rəhmətlik Nəbi Xəzri bir misranı üç-dörd yerə bölürdü. Göyərti alverçilri bir dəstədən üç-dörd dəstə çıxaran kimi.

Demək istəyirəm ki, mərhum Söhrab Tahirin poeziya sayıla biləcək bir misrasına da rast gəlməmişəm. İndi İnternetdə bir neçə şeirini tapdım. Məsələn bu:

Gözəllərdə bir sirr də var,

Sevənləri ucaldarlar.

-Sonra gözəl qalmaq üçün

Ucalanı alçaldarlar.

Hünərli adam istəyirəm ki, birinci misranı tələffüz edə bilsin: “r”-ların dalbadal gəlməyi dili dolaşdırır – bu, naşılıqdır, bunu təzə başlayan uşaq yazar, peşəkar yox.

Bu, texniki tərəfi.

İndi başqa trərəflər: “Gözəl qalmaq üçün Ucalanı alçaldarlar”…

İlahi, bu, nə düşüncə tərzidir? Bu nə psixoanalizdir? Poeziya bu misraların harasındadır?

Allah rəhmət eləsin bu kişiyə. Yəni günahlarından keçsin. Çünki əlli-altımış il pis şeir yazıb adamları əsil şeirdən yayındırmaq ağır günahdır…