PUANSETTİYA

20230116_155902

Bax bu gülə, gör nə gözəllikdədir,

Qırmızıdır, həm də yaşıl yarpağı.

Bitki deyil adi bu dibçəkdəki,

Pay onu vermiş bizə cənnət bağı.

 +

Ən böyük həngamə hələ öndədir! —

İncə çiçəklər açacaq xırdaca

Qəlb ovudan möcüzədir indi də,
Gözdə işıq var nə qədər bax, qoca…

 

28.01. 2023,Samara