Архив | 28.03.2023

DANTE. CƏHƏNNƏM. 6-CI NƏĞMƏ

(fraqment)

 1 Bəlalı bu cütə acıdığımdan,

Kədərə basılıb məni tərk edən

Şüurum yenicə qayıdan zaman,

 +

4 Hara getsəm, ya da baxsam hara mən,
İztirab görürəm həndəvərimdə,
Qarşıma hər çıxan – iztirab çəkən.

 +

7 Üçüncü çevrədə yağır yenə də,
Lənətlənmiş yağış soyuq və ağır,
Qanunu, xisləti eyni, əbədi.

 +

10 Üçüncü çevrədə yağır yenə də,
Lənətlənmiş yağış, soyuq və ağır,
Qanunu, xisləti eyni, əbədi.

 +

13 Qəddar vəhşi Serber dayanıb baxır,

Hürür üç ağzıyla it tək anbaan,
Belə qarşılayır yığılanları.

 +

16 Yağlı saqqal qara, gözlərində qan,
Əlləri caynaqlı, yekə qarnı var,
Ruhları dağıdar, şaqqalar asan.

 +

19 Yağışdanit kimi hüürürlər onlar,

Üst ilə örtülə çalışırlar alt,

Yazıq, girincdirlər qanunpozanlar…

italyan dilindən tərcümə

mart 2023, Samara