Osip MANDELŞTAM. YƏHUDİ MAESTRO ALEKSANDR QERTSEVİÇ…

MANDELSHTAM.jpg

Жил еврейский музыкант…

 

Yəhudi maestro,

Aleksandr Qertseviç,

Şuberti xırdalardı,

Almaz dənəsi kimi.

 

Can qoyub öyrəndiyi,

Ölməz bir sonatanı.

Çalırdı gecə-gündüz,

Şirin, ürəyə yatan.

 

Aleksandr Qertseviç,

Qaranlıqmı küçədə?

Aleksandr Qəlbeviç,

Qəm yemə! Bu heç nədir!

 

Qar xırıldar hələ ki –

Gözəl italyan qızı,

Uçsun gümüş kirşədə,

Şubertin arxasınca.

 

Bu mavi musiqiylə,

Ölümdən nə çəkinmək?

Sonra bizi geysinlər,

Şeytanın papışı tək…

 

Aleksandr Qertseviç,

Hər şey çoxdan yazılmış.
Aleksandr Skertseviç,

Boşla! Nə din, nə danış!

 

27 mart 1931

tərcümə: 16.09. 2014 Samara