Архив тегов | müharibə haqqında şeir

QAN PULUNA ALINAN MAŞIN

29 iyun

 Ağ maşın, zavoddan təzəcə çıxan –

Vurnuxur haçandan qoca yanında.

Qabaqdan gah baxır, gah da arxadan,

Hərdən özünə də baxır aynada.

 —

Oğlu, Lyoşa Malov çox arzulardı,

Belə bir ağ maşın ağlı kəsəndən.

BMV, Mersedes bəlkə alardı,

“Lada Qranta” da pis dyil hərçənd.


Yəqin dal şüşəyə Georgi lenti

Çəkərdi, “На Берлин!”  yazardı hələ.

Ukraynada ölmək oldu qisməti,

Heç gedib çıxmadı Kiyevə belə.

 — 

Onun “qan pulu”na alınıb maşın,
Ha baxır, baxmaqdan atası doymur.

Diliylə az qalır silib-yalasın,

Uşağı-muşağı yaxına qoymur.

 —

Oğlu tankda yanıb qonşu ölkədə,
Niyə, kimdən ötrü – düşünmür ata.

Hərdən qəbri üstə gedər bəlkə də,
Qanıyla alınan bu ağ maşında.

 —

Tamahdan başını itirən kişi!

Çıx yola, qazı bas, kefdəsən daha.

Yaz vur dal şüşəyə “На кладбище!» — 

Hamı buraxacaq səni qabağa…

 

20.07. 2022, Samara

 

BURYAT

SONY DSC

Kimdi qapısını açan volyerin?

Kim buraxıb çölə yırtıcıları?

Zülmətin bağrından bir gecə yarı,
Çıxıblar, sayları bir neçə yüz min.

 —

Qarşıya çıxanı dağıdır onlar,
Yıxılır insan da, daş tikili də.

Çoxdur vəhşilərin itkiləri də

Ancaq hər birinin beş əvəzi var.

 —

Süngü tək sancılar, ox kimi batar,

Topa mərmidirlər, tüfəngə güllə,

Dişi, dırnağıyla, elə boş əllə,

Dağıdar, talayar – buryata nə var?

 —

Var ağı, sarısı, qarabənizi,

Apollon üzlülər, gözü qıyıqlar,

“Allah əkbər!” deyən, xaç çəkən də var,

Hər biri qan tökür, hər biri əzir.

 —

Onlar bir-birinə indi bənzəyir,
Hər biri buryatdır, rusdur hər biri.

Onlar tərk edəndən birgə volyeri,
Cinayətləri bir, ölümləri bir.

 —

Buryat gedə bilmir daha irəli,

Ya heyi qalmayaıb, ya da ayağı,

Gözlərin alası, çəpi, qıyığı,
Bir anın içində qalır bərəli.

 —

İndi bu yürüşdə hər gəbərəndən,

Bostan müqəvassı düzəldib əgər,
Assan dirəklərdən sərhədə qədər,
Bəlkə  çəkindirər buryatı hərbdən…


Volyer qapısını açansa bəlkə,
Dərin xumardadır qan qoxusundan.

Uçulur tikili, yıxılır insan,

Millət parçalanır, dağılır ölkə…

 

 

20. 05 2022, Samara