RUSİYA AZƏRBAYCANLILARI. 2

Rusiya azərbaycanlılarını demokratik bayraqlar altında görən olubmu? – mən görməmişəm. Kafelərini bir qayda olaraq şıhərdən kənarda cəngəlliklərdə tikən, tikinti aparanda öz fəhlələrinə “atan”, polisdə, məhkəmə orqanlarında həmişə “ad” çıxaran soydaşlarımızı hətta Jirinovskinin bayraqları altında görmək olar, çünki nəinki hakimiyyətə, hətta bu hakimiyyətin dəyənəyinə qısılmaq  Rusiyadakı soydaşlarımızın üzvi xassəsidir. 

RUSİYA AZƏRBAYCANLILARI

Bir vaxtlar – bolşevik inqilabına qədər – vətəndə rus təhsili almış ya Rusiyada oxumuş adamlar Azərbaycanda demokratik fikir tərzinin ilk daşıyıcılarından olublar, ətraflarında demokratik mikromühit yaradıblar. Hələ Rusiyada yaşamış azərbaycanlıların yeni Azərbaycan ədəbiyyatının, musiqisinin yaradılmasında xidmətlərini demirəm. İndi Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar millətin əm mürtəce hissəsidir, bunların böyük hissəsi padşahçı, əliyevçidir. Bu, əslində asanca izaholunandır, çünki bu adamların həyat tərzi, qurduqları biznes yarımfeodal, yarımqaçaqçılıq münasibətlər sistemi üzərində qurulub. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya azərbaycanlılarının mühüm hissəsi fərarilərdir – onlar doxsanıncı illərin əvəllərində vətəni düşmən tapdağı altında qoyub qaçıblar. Burda əliyevçilik şüarları ilə ayıblarını örtməyə çalışırlar…