Архив | 21.03.2014

ƏRDOĞANIN TVİTTERİ YENMƏKLİYİ

Türkün baş bakanı Rəcəb Ərdoğan,

Balkanın igidi, qorxusuz aslan.

Gərildi yay kimi, ox kimi süzdü,

Əcnəbi bir quşun boynunu üzdü.

Dedi: “Daha “cik-cik” etdiyin yetər!”

Sərdi qanadını, susdu Tvitter.

Rəcəb əllərinin yudu qanını,

Dedi; “Bu ölkənin mənəm qanunu.

Cik-cik eləyərsə kim icazəsiz,
Boynunu beləcə üzəcəyik biz”.

 

21.03.2014