Архив | 28.06.2014

ƏLİ HƏSƏNOVUN DUZ ŞİRKƏTİ

Əli Həsənov deyib ki, ailəsinə məxsis şirkətləri onun arvad-uşağı alın təriylə yaradıb.

Məlumdur ki, Əli Həsənovun ailəsi doğrudan da tər axıtmaqda bütün dünyada məşhurdur və buna görə Həsənovlar Gines kitabına düşüblər. Gün ərzində uşaqdan böyüyə qədər  hər Həsənovvbir neçə ton tər axıdır. Əli Həsənovun arvadınının axıtdığı tərdən yaranan göldə nəvələri çimirlər. Əli Həsənov bir neçə ildir ki, bir duz şirkəti də açıb və bu şirkətdə onun ailə üzvlərinin axıtdığı tərdən duz istehsal olunur. Bu duz xarici ölkələrə də, o cümlədən Rusiyaya ixrac olunur. Ruslar bu duzdan ovuc-ovuc yeyir və başlarını bulayıb deyirlər: “ U Alika Qasanova oçen xoroşi duz!”