Архив | 11.06.2014

МАМОНТОВ — ЕДИНИЦА ПОДЛОСТИ

Госстандарт России ввел единицу  подлости для журналистов, назвав его по фамилии известного журналиста «Мамонтов». Составлен уже первый рейтинг. Дмитрий Киселев имеет 148 мамонтов. У Владимира Соловьева и Петра Толстого по 130 мамонтов. Чуть меньше мамонтов имеют Ирада Зейналова и Роман Бабаян.

AZƏRBAYCANDA XORUZLARA KƏBİN KƏSİLƏCƏK

Azərbaycan dövlət standartlaşdırma komitəsinin sədri Ramiz Həsənov deyib ki, indən belə quşçuluq fabriklərində toyuqlar kəsilərkən mollalar dua oxuyacaq ki, millət halal ət yesin. Cənab Həsənov həmçinin bildirib ki, bundan sonra hədd-buluğa çatmış beçələrlə fərələr arasında mollalar kəbin kəsəcək və kəbin kağızı olmayan xoruzlar toyuq üzü görməyəcək.

ГОРЬКАЯ СКАЗКА «МАТЬ»

nar

Мать Вячеслава Пономарева обратилась к уполномоченному по правам ребенка РФ Павлу Астахову. Мать пишет: «Дорогой Паша! Помоги моему ребенку. Он был хорошим мальчиком, но попал под дурное влияние российских телеканалов».