Архив | 29.06.2014

YAZARLAR…QAPARLAR…

İndi Azərbaycan dilində mətn oxumaq xaric musiqi eşitmək kimidir – hər müəllif öz leksikasını, öz sintaksisini icad etməyə, eyni zamanda türkləri yamsılamağa çalışır.

İndi “yazıçı” “yazar” olub. Nəyə görə? “Ar” haçandan isim düzəldən şəkilçidir? Əgər “yazıçı” “yazar” olursa, “oxucu” “oxuyar” olmalıdır. Bəs “qapıçı” necə? “Qapar”?

Əslində indiki Azərbaycan “yazarlarının” çoxu elə “qapardır”. Tula kimi hökumət əlinə baxıb hərdən-birdən üstlərinə atılan tikəni “qaparlar”…