ANNA AXMATOVA. STALİNİN MÜDAFİƏÇİLƏRİ

AKHMATOVA                             

ANNA AXMATOVA

 

STALİNİN MÜDAFİƏÇİLƏRİ

 

Onlardı qışqıran: “Yox, Varavvanı,

Bayram şərəfinə azad elə sən!”

Onlardı Sokrata zəhər camını,

Zindan guşəsində verib içirdən.

 

Onların böhtançı ağızlarına,
Elə o camdakı içkidən axa

Zülmü, işgəncəni həzz sayanların,
Yetim qoyanların milyon uşağı.

 

25 noyabr 1962

Ruscadan tərcümə

06.1.17

Samara