Архив | 29.11.2017

Aleksandr PUŞKİN. QURANA BƏNZƏTMƏLƏR. VII

ПУШКИН

QURANA BƏNZƏTMƏLƏR

        VII

 

Qalx ayağa, ağürək:[i]

Səhər açılanacan,
Küncündə mağaranın,

Müqəddəs çıraq yanır.

Dua elə ürəkdən,

Peyğəmbər, at başından,
Kədərli fikirləri,

Məkrli yuxuları.

Həqiranə ibadət,
Elə səhərə qədər.

Səmavi kitabı sən,

Oxu səhərə qədər!

1824

Ruscadan tərcümə

29.11.2017

Samara

[i] Orijinal qafiyəsizdir