QARACA ÇOBAN

U LENİ. KİNO

İgid Qaraca çobanım,

Daha bəsdir yatmağın.

Qap çomağı, al çokanı,
Yar zamanın qatını.

 

Dirsə xan da, Qazan xan da,
Çoxdan ötüb gediblər.

Bardaş qurub qızıl taxtda,
İndi gədə-güdələr.

 

Oyan, yurdum yağmalanır,
Oyan, xalqım əyilir.

Çağır, olum daş yığanın,
Al sapandı əlinə.

 

Nərə çək ki, qardaşların,
Gəlib dursun yanında.

Yorulmaram, daş verərəm,

Qırılmasın sapandın!

 

Ölübsə də Şöklü Məlik,
Çoxdur Məlik kimsi.

Sapandına yüklə məni,
Əgər daşın tükənsə!

 

02. 07. 2020, Samara