Uistan ODEN. TİRANA EPİTAFİYA

 

Kamillik axtarırdı. Qondarmışdı hər kəsə
Çatan bir poeziya. Əlinin içi kimi

Bilirdi insanların düşüncəsizliyini.

Orduya, donanmaya böyük marağı vardı.

Senatorlar gülməkdən cırılardı – o gülsə,

Ağlasa – küçələrdə cocuqlar qırılardı.

1939

 

Ing. dilindən tərcümə: sent 2012, Samara

 

Uistan ODEN. TİRANA EPİTAFİYA

 

Kamillik axtarırdı. Qondarmışdı hər kəsə
Çatan bir poeziya. Əlinin içi kimi

Bilirdi insanların düşüncəsizliyini.

Orduya, donanmaya böyük marağı vardı.

Senatorlar gülməkdən cırılardı – o gülsə,

Ağlasa – küçələrdə cocuqlar qırılardı.

1939

 

Ing. dilindən tərcümə: sent 2012, Samara

 

QAÇQIN COCUQLAR

 

Uçur əldəqayırma

Al-yaşıl çərpələnglər.

Bu keçən təyyarədir –

Bura qonmaz mələklər.

 

Alaçıqlar, çadırlar –

Bura Beytleheym deyil.

Məryəmin balasıdır,

Çocuqlarsa elə bil.

 

Bu dünyaya gəliblər,

Onlar da ulduz altda.

Bu ulduz münəccimlər

Gözündən yayınsa da.

 

İndi Hirod bir deyil,

İndi beş deyil Hirod,

Misir o Misir deyil –

Hanı vəd olunan yurd?

 

Falçılar, yozuçular,

Düşməz ayaqlarına.

Əyilməz çocuqların,

Kimsə analarına.

 

Müxtəlif beynəlmiləl,

Təşkilatlar adından,

İnsan oğluna gələn,

Hümanitar yardımdır.

 

Al-yaşıl çərpələnglər,

Çadırlar üstdə… Uşaq

Ümidindən özgə nə

Ucalar göyə ancaq?

 

Yoxdur iddiaları,

Yer-göy padşahlığına.

Dəyilməyə onların,

Bircə uşaqlığına…

                                  23-24 iyun 2007 Samara