SEYSULAN

Sən nə zirvə, nə dağsan,
Qəlbə dağ, gözə dağsan.

 

Yox çiçəyin, çəmənin,

Təpə elə adındır.

Sən Qaraca çobanın,

Sapandına sığardın!

 

Bir sıxma aparılsan,

Qəbrinə hər şəhidin,

Yerlə-yeksan olarsan,

İzin slinib gedər!

 

Hər şəhid anasının,

Başına sovurulsan,

Çatmazsan hamısına –

Adın batsın, Seysulan!

 

Sən nə zirvə, nə dağsan,

Qəlbə dağ, gözə dağsan…

 

04.07.2016

Samara