SEKS-PREZİDENT YOX, EKS PREZİDENT…

                          vodevil

MEHRİBAN: A kişi, bu millət məndən ötrü özünü öldürürmüş, mənim xəbərim yox. Mən vitse-przident olandan özünü yandıran kim, balkondan tullanan kim, qatar altına atılan kim, ağacdan asılan kim… Maşallah, millət məni şox istəyir.

İLHAM: Millət özünü çoxdan öldürür, hələ mənim rəhmətlik atamın vaxtından…

MEHRİBAN: Sən daha mənimlə höcət eləmə, qabaqkı deyil…Qabaq az öldürürdü, indi çox öldürür. Mənə Ramil özü məruzə eləyir. Çox yaxşı nazirdir, qardaşım olsun… Oğlu da yaxşı uşaqdır, böyütdüm vəzifəsini… Kişi, mənim də gərək vəzifəm altı aydan, bir ildən sonra böyüyə. Həmişə vitse-president qala bilmərəm ki. O seks-prezidentdir, nədir, ondan olmaq istəyirəm.

İLHAM. Seks-prezident olmur. Eks prezident olur.

MEHRİBAN: Hə, bax, ondan.

İLHAM. Eks prezident olmaqçın, gərək əvvəlcə prezident olasan.

MEHRİBAN. Eks prezident prezidentdən böyükdür?

İLHAM.  Böyük deyil… Prezident çıxır istefaya, olur eks prezident…

MEHRİBAN: Ay atan rəhmətlik. Onda bu iş elə sənlikdir. Çıx istefaya, ol eks prezident. Sənin dalınca mən, sonra uşaqlar… Özü də mənimlə höcət eləmə. Qabaqkı deyil…

Mirzə ƏLİL