OLDUĞUM YERİN BİR ADI VAR — «UZAQ»…

мать         

        Anamın xatirəsinə

Anasının başı qarışan zaman,

Gün gedir, uşaqsa yığışmır evə.

Nəfəsi təngiyir, doymur oyundan,

Yeməyin, yatmağın vaxtı keçsə də.

 

Dünya oyunları çəkdi məni də,

Girə də bilmədim, baxıram ancaq.

Qatara gecikdim, batıb gəmim də,

Olduğum yerin bir adı var – “Uzaq”!

 

İndi səsin yatır xatirələrdə,
İl üstə il gəlir, yox çağıranım.

Haçansa ayılıb səsləsən əgər,
Gəlib baş qoyaram sənin yanına…

28.08.17

Samara

 

MEHMAN ƏLİYEVİN HEYDƏR ƏLİYEVİ ÖLÜMDƏN QURTARMAQLIĞI

         (“Yeralaş”a bənzətmə)

Günlərin bir günü Heydər Əliyev dənizdə çimərkən başlayır boğulmağa. Cavan bir oğlan özünü atır suya və Mərkəzi Komitənin birinci katibini itələy-itələyə gətirib çıxarır sahilə. Heydər Əliyev özünə gələndən sonra cavanın adını soruşur və deyir:

  • Mehman, bala, mən Brejnevdən xahiş edərrəm, sənə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verər.

Mehman Əliyev sıxıla-sıxıla deyir:

  • Yoldaş Əliyev, mən heç bir qəhrəmanlıq göstərməmişəm. Borcumdur

Heydər Əliyev deyir:

  • Onda gəl sənə beşotaqlı ev verim bulvarın yanında.

Mehman Əliyev yenə utana-utana deyir ki, evə ehtiyacı yoxdur.

Heydər Əliyev qalır məəttəl:

  • Mehman, axı bəs mən sənin xəcalətindən necə çıxım? Sən məni ölümdən urtarmısan!

Mehman Əliyev o yan-bu yana baxıb astadan deyir:

  • Yoldaş Əliyev, mənim xəcalətimdən çıxmaq istəyirsinizsə, heç kimə deməyin ki, mən sizi ölümdən qurtarışam. Millət bilsə, məni öldürər. Heç tarix də bunu mənə bağışlamaz…

Mİrzə ƏLİL

28.08.17