Архив | 30.12.2021

İQOR SEVERYANİN. ŞAİRƏ

Dahilər sayğılıdır kütlə yanında ancaq!

Bütün dahilər isə axı şair deyildir!

Məqsədindən dönmə, get yolunu axıracan,
Və xatırla: hardasan, kimsən, vəzifən nədir.

Nəğmə demə kütləyə! Ooxuma heç kəsə də

Oxu həvəs gələndə, düşünmə: varmı yeri!…

Sənin nəğmən bəlkə də bir anın boş səsidir,
Qiymətini onun da, inan, tapılar verən.

Kütlə damğalasın qoy necə istəsə fərdi,

Kütlə kobud, vəhşidir, cəhalət içindədir.

Ona tərif söyləmə — tərif  köləyə yemidir.

Sultanlığa ümid var axı səndəsə, şair…

1907

Ruscadan tərcümə

30.12. 2021, Samara

===========

Игорь Северянин

Поэту

Лишь гении доступны для толпы!

Ho ведь не все же гении — поэты?!

Не изменяй намеченной тропы

И помни: кто, зачем и где ты. Читать далее