Архив | 08.12.2021

CORC BAYRON.“ƏLVİDA! HAÇANSA QALXSA GÖYLƏRƏ…”

Əlvida! Haçansa qalxsa göylərə,

Başqa bir insana edilən dua,
Onda mənimki də ucalar elə,

Səmanı adlayar adınla hətta.

Danışmaq, ah çəkib ağlamaq hədər:

Günhakar gözlərdən axıb tökülən,

Qanlı göz yaşından çox deyə bilər,
“Əlvida”, “Əlvida!” – hüznlü kəlmə.

Bu gözlər quruyub, dodaqlarsa lal,

Mənim beynimdə və sinəmdə ancaq,
İndi ağır vicdan əzabları var,
Onlar nə keçəcək, nə də susacaq.

Meylim, cürətim yox şikayət edəm,

Qəm, ehtiras qiyam qaldırırsa da.

Eşqimiz puç imiş, bunu bilirəm,

Qalan bircə kəmə sözdür: “Əlvida!”

ingiliscədən tərcümə

08.12. 2021, Samara

==================

GEORGE BYRON

Farewell! if ever fondest prayer

For other’s weal avail’d on high,

Mine will not all be lost in air,

But waft thy name beyond the sky.

Twere vain to speak, to weep, to sigh:

Oh! more than tears of blood can tell,

When wrung from guilt’s expiring eye,

Are in that word—Farewell!—Farewell! Читать далее